Gebruiksvoorwaarden

Laatst gewijzigd: 26/05/2020

Door gebruik te maken van de koningapestaart.be website ("Service"), of enige andere diensten van Koning Apestaart BVBA ("Koning Apestaart"), stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"). ALS U DEZE OVEREENKOMST IN NAAM VAN EEN BEDRIJF OF ANDERE JURIDISCHE ENTITEIT GAAT INVOEGEN, VERKLAART U DAT U DE AUTORITEIT HEBT OM ZULKE ENTITEIT, ZIJN FILIALEN EN ALLE GEBRUIKERS DIE ONZE DIENSTEN KRIJGEN VIA UW ACCOUNT IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN TE BINDEN, IN DIT GEVAL DE VOORWAARDEN "U" OF "UW" ZULLEN VERWIJZEN NAAR EEN DERGELIJKE ENTITEIT, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN GEBRUIKERS DIE HIERMEE VERBONDEN ZIJN. ALS U DIE AUTORITEIT NIET HEBT, OF INDIEN U NIET INSTEMT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, DIENT U DEZE OVEREENKOMST NIET TE ACCEPTEREN EN MAG U DE DIENSTEN NIET GEBRUIKEN.

Als Koning Apestaart belangrijke wijzigingen in deze Voorwaarden aanbrengt, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via e-mail of door een bericht op onze site te plaatsen voordat de wijzigingen van kracht worden. Alle nieuwe functies die de huidige Service verbeteren of verbeteren, inclusief de release van nieuwe tools en bronnen, zijn onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden. Voortgezet gebruik van de Service na dergelijke wijzigingen betekent dat u instemt met dergelijke wijzigingen. U kunt op elk gewenst moment de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden bekijken op: https://koningapestaart.be/voorwaarden

Overtreding van een van de onderstaande voorwaarden zal resulteren in de beëindiging van uw account. Hoewel Koning Apestaart dergelijk gedrag en Content op de Service verbiedt, begrijpt u en stemt u ermee in dat Koning Apestaart niet verantwoordelijk kan zijn voor de Inhoud die op de Service wordt geplaatst en u toch aan dergelijke materialen kunt worden blootgesteld. U stemt ermee in om de Service op eigen risico te gebruiken.

Accountvoorwaarden

 1. U moet 13 jaar of ouder zijn om deze service te gebruiken.
 2. U moet een mens zijn. Accounts geregistreerd door "bots" of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.
 3. U moet uw naam, een geldig e-mailadres en alle andere gevraagde informatie opgeven om het aanmeldingsproces te voltooien.
 4. Uw login mag slechts door één persoon worden gebruikt - d.w.z. een enkele login mag niet door meerdere personen worden gedeeld - behalve dat acties van een computergebruiker mogelijk door meerdere personen worden geleid.
 5. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw account en wachtwoord. Koning Apestaart kan en zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade als u zich niet aan deze beveiligingsverplichting houdt.
 6. U bent verantwoordelijk voor alle geplaatste inhoud en activiteiten die plaatsvinden onder uw account.
 7. U mag de Service niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U mag bij het gebruik van de Dienst geen wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht- of handelsmerkwetten).

Annulering en beëindiging

 1. U bent zelf verantwoordelijk voor het correct annuleren van uw account. Een e-mail of telefoonverzoek om uw account te annuleren, wordt niet beschouwd als annulering. U kunt uw account op elk gewenst moment annuleren door naar uw accountbeheerpagina te gaan. De pagina biedt een eenvoudige manier zonder vragen om annulering in de rechterbenedenhoek van het scherm.
 2. Al uw Inhoud wordt onmiddellijk na annulering uit de Service verwijderd. Deze informatie kan niet worden hersteld zodra uw account is geannuleerd.
 3. Als u de service annuleert vóór het einde van uw huidige gestorte maand, wordt uw annulering onmiddellijk van kracht en worden er geen kosten in rekening gebracht.
 4. Koning Apestaart heeft naar eigen goeddunken het recht om uw account te schorsen of te beëindigen en alle huidige of toekomstige gebruik van de Service of een andere Koning Apestaart-service om welke reden dan ook te weigeren. Een dergelijke beëindiging van de Service zal resulteren in de deactivering of verwijdering van uw Account of uw toegang tot uw Account, en de verbeuring en afstand doen van alle Content in uw Account. Koning Apestaart behoudt zich het recht voor om service aan iedereen om welke reden dan ook op elk moment te weigeren.
 5. In het geval dat Koning Apestaart actie onderneemt om een account op te schorten of te beëindigen, zullen we een redelijke inspanning leveren om de eigenaar van het betreffende account op verzoek een kopie van zijn accountinhoud te bezorgen, tenzij het account is opgeschort of beëindigd vanwege onwettig gedrag.

Algemene voorwaarden

 1. Uw gebruik van de Service is geheel op eigen risico. De service wordt geleverd op een "as is" en "as available" basis.
 2. Ondersteuning voor Koning Apestaart-services is alleen beschikbaar in het Engels of Nederlands, via e-mail of telefoon.
 3. U begrijpt dat Koning Apestaart externe leveranciers en hostingpartners gebruikt om de nodige hardware, software, netwerk-, opslag- en gerelateerde technologie te leveren die nodig is om de Service uit te voeren.
 4. Vragen over de Gebruiksvoorwaarden kunnen verzonden worden naar info@koningapestaart.be.